HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE AnFa Home

1.1        Hướng dẫn tạo tài khoản AnFa Home 1.1.1      Tạo tài khoản đăng nhập Thực hiện theo các bước sau đây để tạo tài khoản. Bước 1: Truy cập vào web http://plusanfa.vn/ chọn đăng ký Bước 2: Người dùng...