1.1        Hướng dẫn tạo tài khoản AnFa Home

1.1.1      Tạo tài khoản đăng nhập

Thực hiện theo các bước sau đây để tạo tài khoản.

Bước 1: Truy cập vào web http://plusanfa.vn/ chọn đăng ký

Bước 2: Người dùng tiến hành điền thông tin cá nhân bao gồm các thông tin như tên đăng nhập, email, mật khẩu…

Bước 3: Sau khi điền xong, người dùng ấn Đăng ký để tiến hành đăng kí tài khoản

Bước 4: Sau khi đăng nhập vào web

Bạn điền email và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập. Tích ghi nhớ để lưu giữ mật khẩu cho những lần đăng nhập lần sau.

1.1.2      Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Ở màn hình giao diện chính người dùng ấn Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu. Một bảng tùy chọn hiện ra, người dùng tiến hành điền thông tin tài khoản muốn lấy lại mật khẩu. Sau đó ấn Gửi, mật khẩu mới sẽ được gửi về email để xác nhận lại.

1.2        Hướng dẫn sử dụng

1.2.1      Giao diện, chức năng cấu hình

Cấu hình: Giao diện sử dụng để quản lý, cấu hình toàn bộ các thiết bị đang được quản lý trong ngôi nhà.

Giao diện gồm có các màn hình:

 • Màn hình điều khiển
 • Tính năng menu ẩn cấu hình web.

1.2.2      Giao diện, chức năng điều khiển

Bên trái màn hình điều khiển là thông tin khu vực, bên phải màn hình điều khiển là chi tiết các thiết bị trong khu vực.

Khu vực: Các chức năng liên quan đến khu vực trong nhà thể hiện

 • Số thiết bị có trong khu vực
 • Biểu tượng khu vực, trạng thái hoạt động các thiết bị.
 • Sửa: Chỉnh sửa thông tin khu vực
 • Chia sẻ: Chia sẻ điều khiển toàn bộ khu vực đã chọn
 • Xóa: Xóa khu vực và toàn bộ thiết bị trong khu vực

Để thêm mới khu vực người dùng thực hiện nhập dữ liệu vào các mục:

 • Tên khu vực (Có yêu cầu giới hạn kí tự không?)
 • Loại khu vực: ví dụ Khu tầng, Sân thượng, phòng đọc…
 • Chi tiết: Mô tả khu vực trong nhà.
 • Sau đó người dùng ấn vào Lưu lại để hoàn tất việc thêm khu vực hoặc hủy bỏ để hủy việc thêm mới.
Màn hình thêm khu vực.

Sau đó người dùng ấn vào Lưu lại để hoàn tất việc thêm khu vực hoặc hủy bỏ để không thực hiện việc thêm khu vực.

Màn hình khu vực sau khi được thêm mới.

Thiết bị

Trên màn hình thiết bị sẽ cho người dùng những thông tin:

 • Thông tin các thiết bị: Tên và tình trạng các cổng thiết bị đang hoạt động.
 • Bật/ tắt thiết bị: Người dùng ấn vào từng cổng để bật hoặc tắt thiết bị
 • Lịch: Đặt lịch hoạt động cho thiết bị
 • Cài đặt: Chỉnh sửa tên, khu vực chứa thiết bị, cài đặt thời gian hoạt động tối đa thiết bị.
 • Lịch sử: Lịch sử hoạt động của thiết bị  
 • Hành động: Chia sẻ hoặc xóa thiết bị
Màn hình thiết bị

Tất cả thiết bị AnFa cung cấp trong khu vực gồm 5 loại: Công tắc 2 cổng, Công tắc 3 cổng, tưới cây, thiết bị đo công suất lớn, chuông cửa cảnh báo.

Điều khiển

Trên mỗi thiết bị đều thể hiện trạng thái hoạt động của các cổng, người dùng ấn vào biểu tượng (Icon) để Bật/tắt toàn bộ các cổng thiết bị, hoặc ấn vào thiết bị để điều khiển chi tiết.

Màn hình điều khiển thiết bị

Bật/tắt: ấn vào biểu tượng (icon) để bật/tắt từng cổng.

Người dùng chọn Hay dùng để thêm thiết bị vào mục hay dùng.

Lịch:

Người dùng tiến hành đặt lịch để thiết lập thời gian chạy, trạng thái cho thiết bị được kích hoạt tại một thời điểm.

Để tiến hành tạo lịch, người dùng vào Thêm mới, mục tạo lịch hiện ra,người nhập đầy đủ thông tin:

 • Tên lịch: Không quá 20 kí tự, không có khoảng trắng.
 • Thời gian hoạt động: Phải lớn hơn 0, không được để trống ( đơn vị phút)
 • Chọn giờ: Giờ hoạt động,
 • Chọn ngày: Ngày thiết bị hoạt động
 • Lặp lại: Lặp lại các ngày trong tuần.
 • Trạng thái hoạt động thiết bị trong lịch.
Màn hình thêm lịch

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng ấn Lưu lại để hoàn tất quá trình đặt lịch, hoặc Hủy bỏ để hủy đặt lịch.

Ví dụ một lịch đã thêm thành công

Cài đặt

Trên màn hình cài đặt có 2 mục là Thông tin chung và cài đặt khác.

Màn hình cài đặt

Tại mục thông tin chung có các nội dung:

 • Tên thiết bị: Có thể chỉnh sửa
 • Khu vực: Có thể chọn khu vực khác
 • Địa chỉ IP: Không thể chỉnh sửa
 • Mật khẩu: Không thể chỉnh sửa.

Tại mục cài đặt khác người dùng có thể cài đặt thời gian hoạt động tối đa của thiết bị. Trường hợp quên tắt thiết bị, thiết bị sẽ tự tắt khi hoạt động tới ngưỡng thời gian tối đa.  

Lịch sử: Thể hiện lịch sử hoạt động của thiết bị

Hành động: Người dùng có thể chia sẻ hoặc xóa thiết bị

Chia sẻ: Người dùng ấn chia sẻ để lấy link chia sẻ cho người dùng khác quyền điều khiển thiết bị.

Xóa thiết bị: Xóa thiết bị trong khu vực.

1.3        Tính năng menu ẩn cấu hình web.

Người dùng ấn vào Menu tài khoản, một bằng chọn hiện ra gồm:

 • Điều khiển
 • Cài đặt chung
 • Thông tin người dùng
 • Đổi mật khẩu
 • Danh sách thiết bị
 • Chế độ hoạt động
 • Danh sách camera
 • Quản lý chia sẻ
 • Nhân link chia sẻ
 • Thông tin sản phẩm
 • Đăng xuất

Trong tab Điều khiển: là hiển thị giao diện chính của web bao gồm Khu vực và Thiết bị

Thông tin người dùng bao gồm: Email, tên đăng nhập, họ và tên, địa chỉ, ngày tạo và đổi mật khẩu:

Danh sách thiết bị: Gồm thông tin thiết bị như tên thiết bị, khu vực, IP, trạng thái, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa thiết bị.

Chế độ hoạt động: Là việc thiết lập trạng thái, thời gian hoạt động cho một hoặc nhiều thiết bị trong nhà để tạo thành một kịch bản có sẵn hoặc kích hoạt khi có yêu cầu.

Người dùng chọn Thêm mới để thêm chế độ cho ngôi nhà. Sau đó sẽ có màn hình tùy chọn hiện ra để cài đặt

Đầu tiên người dùng cần chọn tên chế độ có sẵn: AnFa có 6 chế độ cho bạn lựa chọn là: Ban ngày, Ban đêm, Vắng nhà, Sinh nhật, Thư giãn và Tùy chỉnh. Hoặc người dùng có thể tự đặt tên cho chế độ của mình.

 • Chi tiết: Mô tả về chế độ.
 • Chọn giờ: Giờ hoạt động các thiết bị
 • Chọn ngày: Ngày hoạt động các thiết bị
 • Lặp lại: Các thiết bị hoạt động lặp lại theo các ngày trong tuần.
 • Chọn thiết bị hoạt động trong chế độ:

Sau khi chọn thiết bị người dùng ấn vào Tiếp tục để lựa chọn tình trạng bật tắt từng cổng của thiết bị, giống dưới đây:

Sau đó ấn Lưu lại để hoàn thành việc Thêm chế độ, hoặc Hủy bỏ để hủy thêm chế độ.

Danh sách camera:

Bao gồm tên các camera, ngày tạo, mô tả và hoạt động thêm sửa xóa thông tin camera. Người dùng có thể thêm camera, nhập tên camera, chi tiết, liên kết ảnh và liên kết luồng video giống như hình.

Sau khi thêm camera xong, người dùng ấn Lưu lại để hoàn tất, hoặc Hủy bỏ để hủy việc thêm mới camera.

Quản lý chia sẻ

Quản lý tất cả các link đã chia sẻ cho người dùng, trạng thái hoạt động của các link chia sẻ.

Nhận link chia sẻ: Dùng để nhận link chia sẻ từ người dùng khác, người dùng dán link nhận được sau đó ấn Tiếp tục để hoàn tất việc nhận chia sẻ.

Thông tin sản phẩm: Mở ra website chính thức của AnFa Home, trên đó có đầy đủ thông tin về các sản phẩm, thiết bị AnFa cung cấp.

Đăng xuất: Thoát tài khoản khỏi web điều khiển.

Để xem thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ: https://anfahome.com/

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH PHẦN MỀM AKB SOFTWARE

Địa chỉ: Số 15, ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7877526 – 0243078770529

Website: akb.com.vn

Email: hotro@anfahome.vn