Khác nhau giữa nhà thông minh và nhà tự động

Khác nhau giữa nhà thông minh và nhà tự động

Trên thị trường thiết bị công nghệ cao hiện nay, chúng ta đang nhầm lẫn giữa nhà thông minh và nhà tự động. Sự nhầm lẫn này không chỉ ở người dùng mà thậm chí xuất hiện ở cả những đơn vị phân phối. Cụm từ “nhà thông minh” hiện đang được nhắc đến như một xu...
Tại sao Smarthome chưa phổ biến hiện nay?

Tại sao Smarthome chưa phổ biến hiện nay?

Theo xu thế lẽ ra Smarthome sẽ phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ nhưng hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới thì Smarthome vẫn chưa phổ dụng khắp các gia đình. Hầu như chỉ thấy hệ thống Smarthome được trang bị ở các resort cao cấp hay khách...