Khác nhau giữa nhà thông minh và nhà tự động

Khác nhau giữa nhà thông minh và nhà tự động

Trên thị trường thiết bị công nghệ cao hiện nay, chúng ta đang nhầm lẫn giữa nhà thông minh và nhà tự động. Sự nhầm lẫn này không chỉ ở người dùng mà thậm chí xuất hiện ở cả những đơn vị phân phối. Cụm từ “nhà thông minh” hiện đang được nhắc đến như một xu...