Tại sao Smarthome chưa phổ biến hiện nay?

Tại sao Smarthome chưa phổ biến hiện nay?

Theo xu thế lẽ ra Smarthome sẽ phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ nhưng hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới thì Smarthome vẫn chưa phổ dụng khắp các gia đình. Hầu như chỉ thấy hệ thống Smarthome được trang bị ở các resort cao cấp hay khách...